LingUU 7.1 is uit!

LingUU Journal 7.1 is uit! Het nieuwe nummer van LingUU bevat wederom artikelen over uiteenlopende taalwetenschappelijke onderwerpen. Download direct het hele nummer, bekijk de losse bijdragen of bestel een papieren editie (zolang de voorraad strekt)

Cristina RegueraGómez gebruikt SPE en autosegmentele fonologie om te onderzoeken wat het effect is van beklemtoning op de dissimilatie van de conjunctie y het Spaans. Haar analyse toont aan dat beklemtoning een even belangrijke rol speelt als dissimilatie.

In haar essay analyseert Bianca Mădălina Zgreabăn Roemeense zwakke bepalende lidwoorden in het Roemeens die incorporatie onderhaan. Hiervoor integreert ze de Discourse Representation Theory framework met een eerdere analyse.

Het onderzoek van Bram van Beerendonk richtte zich op hoe sprekers hun Gay identiteit tonen in hun tweede taal. Om dit te onderzoeken werd de gravity and skewness van de /s/ in L2 Engels geanalyseerd. In het experiment werd de spontane spraak van 11 mannen opgenomen en geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat als de /s/ meer negatieve skewness heeft, dit Gay identiteit voorspelt. 

Jiayi Zhou presenteert een case study van het Chinese bijwoordelijk zelfstandig naamwoord Shang en hoe taalcontact tussen China en Japan effect heeft gehad op dit karakter. 

Martina Cola stelt een onderzoek voor waarin een visueel woord paradigma wordt gecombineerd met eye-tracking. Dit experiment onderzoekt hoe autistische en neurotypische Italiaanse jongeren onpersoonlijke taalconstructies verwerken. Hoe wordt de subjectiviteit van deze constructies verwerkt?

In de Intern Extern beschrijven twee tweedejaars RMA Linguistics studenten hun ervaringen tijdens hun stage. Filipe de Carvalho liep stage bij Yoast Bv., een softwarebedrijf, terwijl Sophia Archimandriti haar stage liep bij het Max Planck Institute.   

Tenslotte beveelt de Daily Linguist verschillende artikelen aan om te lezen en worden er twee studenten- en studieverenigingen uitgelicht.

Launch event LingUU 7.1

Het is bijna zover: LingUU 7.1 wordt over twee dagen op onze site gepubliceerd!

Om de launch van onze nieuwe editie te vieren organiseren we op donderdag 8 juni ons eerste offline evenement sinds 2019! LingUU nodigt alle taalwetenschap studenten en docenten uit voor een pub lecture met Anika van der Klis en een pubquiz met Louise Lalande in Café De Stadsgenoot in Utrecht. De (Engelstalige) abstract van Anika’s pub lecture vindt je hieronder.

We hope to see you there at 19.00 and join us afterwards for drinks as well.

Pub lecture: “Infants’ vocalisations and gestures elicit different responses from caregivers: implications for language development”

Abstract: Caregivers use a range of verbal and nonverbal behaviours when responding to their infants. Previous studies have focused on the role of the caregiver in providing verbal responses, while communication is inherently multimodal (involving audio and visual information) and bidirectional (exchange of information between infant and caregiver). It is not known to what extent caregivers produce nonverbal or multimodal responses, and to what extent such caregiver responses are elicited by different infant behaviours. For this study, we annotated six minutes of free play in 117 caregiver-child dyads. This resulted in a large dataset consisting of 2036 vocalisations and gestures of which 87% received a caregiver response. Most caregiver responses were verbal, but almost 40% of those were multimodal – containing an additional nonverbal cue (i.e., gesture, facial expression, or body movement). We found that infants’ bimodal behaviours (gesture-speech combinations) were more likely to receive a verbal or multimodal response compared to unimodal behaviours. While infants’ gestures elicited high nonverbal response rates, index-finger pointing elicited high verbal response rates. Infants show large variability in the frequency and types of vocalisations and gestures they produce, which in turn affect when and how their caregivers respond – thereby shaping their early learning environments.

LingUU 6.2 is uit!

Het laat even op zich wachten, maar het is zo ver: LingUU 6.2 is officieel uit! In deze editie komen verschillende onderwerpen aan bod zoals syntaxis en discourse. Zoals altijd is de huidige editie geschreven, gereviewed en geëdit door studenten. Download de hele uitgave hier bekijk de artikelen per stuk hier of bestel een papieren versie hier

In het artikel van Tess Wensink worden onbepaalde voornaamwoorden in het Nederlands en Frans met elkaar vergeleken. Het verschil tussen deze talen wordt veroorzaakt door een null noun die in beide talen het bijvoeglijke naamwoord opvolgt. Er wordt suggereert dat men het Nederlandse null noun kan herkennen aan de inflectie -s, die de null noun ook licenseert. In het Frans is de null noun de een toevoeging op het onbepaalde voornaamwoord en het bijvoeglijke naamwoord.

Ronja van Zijverden stelt een experimenteel onderzoek voor die eye-tracking gebruikt om te onderzoeken hoe tweedetaalleerders van het Nederlands subjectieve en objectieve achterwaartse causaliteit, gemarkeerd door want en omdat, verwerken. Ze stelt de hypothese dat Engels sprekende leerders van het Nederlands L1 transfer zullen vertonen wanneer achterwaartse causaliteitsverbanden worden verwerkt. Dit zal een vertraging veroorzaken voor de verwerking van hoofdwerkwoorden. 

In diens artikel stelt Keerthi Sridharan twee experimenten voor die het verband tussen de verwerking van narratieven en inlevingsvermogen, in het rollenspel Dungeons and Dragons, onderzoeken. Er wordt voorgesteld grammaticale perspectieven te manipuleren. Om zodoende te achterhalen hoe dit spelers hun vermogen zich te identificeren met een personage beïnvloedt. Keerthi past als een van de eersten theorie toe op een niet-traditionele vorm van media.

Joeri Vinke schrijft over de Nederlandse voorzetselvoorwerp constructie op één na, de OEN-constructie. Hij beargumenteert dat deze constructie moet worden gezien als een lexicalisatie van CPLACE en dat de constructie een voorbeeld is hoe functional heads binnen een verlengde voorzetsel projectie gelexicaliseerd kunnen worden onder bepaalde omstandigheden. 

Tenslotte kan je de Daily Linguist lezen voor aanraders op het gebied van podcasts, tiktoks, studenten conferenties en nog veel meer. 

Call for Papers – November 2019

Heb je een taalwetenschappelijk paper, onderzoeksvoorstel of scriptie geschreven waar je trots op bent? Stuur het naar LingUU Journal, het officiële peer-reviewed studententijdschrift voor Taalwetenschap van de Universiteit Utrecht, waarin zowel bachelor- en masterstudenten als recent afgestudeerden hun eigen papers publiceren.

De deadline voor deze Call for Papers is 11 november 2019.

Waarom zou ik insturen?

Studenten schrijven voor cursussen vaak genoeg papers die het waard zijn om te delen met anderen, of ze werken aan een mooie scriptie die vervolgens alleen door een docent wordt gelezen. LingUU wil studenten de kans geven om hun academisch werk met anderen te delen door middel van publicatie in een kleinschalig wetenschappelijk journal. Je krijgt de kans om je werk te verbeteren naar aanleiding van peer feedback en om een echte publicatie achter je naam te mogen noteren.

Wat kan ik insturen?

LingUU publiceert papers uit alle taalwetenschappelijke disciplines, zowel in het Nederlands als in het Engels. Behalve volledige artikelen komen ook onderzoeksvoorstellen in aanmerking voor publicatie. Naast wetenschappelijke papers kun je ook verslagen van buitenlandstages en boekrecensies insturen.

In ons archief kun je voorbeelden vinden van eerdere publicaties.

Hoe moet ik insturen?

Je wilt je paper insturen: hartstikke leuk! Lees eerst even onze auteursrichtlijnen door zodat je weet of je werk voldoet aan onze eisen. Stuur ‘m vervolgens uiterlijk 11 november in via het online formulier. Binnen een paar dagen na de deadline hoor je hoe het publicatieproces vervolgens zal verlopen.

Als je paper (na revisie) geaccepteerd wordt, verschijnt het in de editie van april of november 2020 (LingUU #4.1 of LingUU #4.2).

Nog vragen?

Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen via linguu.gw@uu.nl. Je kunt ook eerst even naar de veelgestelde vragen kijken.

We kijken ernaar uit om je paper te ontvangen!

Nieuwe redacteurs gezocht

Beste medetaalwetenschappers,

Onze universiteit kent sinds 2017 een eigen taalwetenschappelijk journal voor studenten: LingUU Journal. Dit is een tijdschrift waarin studenten (jullie!) papers en scripties kunnen publiceren waar jullie trots op zijn, of waarin jullie een punt maken dat door meer mensen gelezen moet worden dan alleen je eigen docent.

Nu het academische jaar ten einde loopt, zijn we weer op zoek naar redactieleden!

Wat biedt LingUU Journal jou?
Een positie als redactielid bij LingUU geeft je de mogelijkheid een kijkje te nemen in de organisatie van (taal)wetenschappelijke publicaties, kennis op te doen over goed (academisch) schrijven en je organisatorische vaardigheden te ontwikkelen.

Enthousiast geworden? We zijn op zoek naar studenten die de volgende functies willen vervullen. (Klik op de functie voor meer informatie.)

 • Senior redacteur (taken verdelen m.b.t. ingezonden manuscripten, overzicht houden over de status van manuscripten, assisteren hoofdredactie, overige redactietaken)
 • Secretaris (notuleren, archiveren, e-mail beheren en de edities verzenden)
 • Penningmeester (financiën beheren, bestellingen afhandelen en sponsoring zoeken)
 • Vormgever & webmaster (de opmaak van het journal zelf verzorgen en de huisstijl en website onderhouden/vernieuwen)
 • Redacteur(mogelijke bijdragers zoeken en benaderen, ingestuurde manuscripten reviseren)

Vind je taalwetenschap, wetenschap in het algemeen en kennisverspreiding interessant en lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij een taalwetenschappelijk studentenjournal? Stuur dan voor 12 juni 2019 een mail naar linguu.gw@uu.nl. In deze mail zet je tenminste het volgende:

 • Naam en achternaam;
 • Huidige studie;
 • Interessegebied(en) binnen de taalwetenschap (bijv. fonetiek);
 • Functie(s) van interesse;
 • Korte motivatie;
 • Een indicatie van hoe lang je bij LingUU betrokken zou willen blijven (bijv. één jaar);
 • Aangezien de organisatie van het tijdschrift in het Engels is, vragen we je om je e-mail in het Engels op te stellen.

Voel je vrij ons te contacteren mocht je nog vragen hebben. We zien je sollicitatie graag tegemoet.

Hartelijke groet,

Mandy de Kuiper en Myrthe van der Veen 
Hoofdredacteuren LingUU: (undergraduate) journal of Linguistics

LingUU 3.1 is uit!

LingUU Journal 3.1 is uit! Het vierde nummer van LingUU bevat wederom artikelen over uiteenlopende taalwetenschappelijke onderwerpen, van studenten van verschillende bachelor- en masteropleidingen. Download direct het hele nummer, bekijk de losse bijdragen of bestel een papieren editie (zolang de voorraad strekt).

Dank aan onze auteurs, reviewers en adviseurs, Sophie Slaats en Fieneke Jochemsen in het bijzonder.

Anouk Scheffer (RMA Linguistics) doet een voorstel om het effect van stress-cues te onderzoeken op het koppelen van woordbetekenis aan nieuw gesegmenteerde woorden bij eentalige en tweetalige baby’s van 17 maanden, die zowel een jambische als trocheïsche taal leren. Anouk stelt een nieuwe manier voor om zowel woordsegmentatie als het vermogen om woordbetekenissen te koppelen aan woorden te onderzoeken.

Héloïse Pierret (RMA Linguistics) bespreekt de rol van prosociale misleiding (‘white lies’) bij het onderhouden van een ‘communicatief project’. Ze betoogt dat prosociale misleiding een rol speelt bij het manipuleren en beschermen van de emoties van anderen. Om de rol van misleiding in communicatie te visualiseren, paste Héloïse het Affective Language Comprehensive (ALC) model van Van Berkum (2018) aan. Zij schrijft dat een circulaire indeling moet worden gebruikt om types van prosociale misleiding te classificeren.

Iris van der Wulp (RMA Linguistics) explains the split-ergativity in Thulung Rai and compares it to the split-ergativity in auxiliary selection in Italian. When the expression of split-ergativity in Thulung Rai and Italian is compared, one finds almost only differences. They both have a form of split-ergativity, however, Italian expresses ergativity by auxiliary selection, whereas Thulung Rai expresses it by morphologically marked Case.

Iris van der Wulp (RMA Linguistics) legt de split-ergativiteit in het Thulung Rai uit en ze vergelijkt deze met de split-ergativiteit in hulpwerkwoordselectie in het Italiaans. Wanneer de split-ergativiteit van het Thulung Rai en Italiaans worden vergeleken, vindt men bijna alleen maar verschillen. Ze hebben allebei een vorm van split-ergativiteit, maar het Italiaans drukt de ergativiteit uit door hulpwerkwoordselectie, terwijl Thulung Rai het uitdrukt doordat de naamval morfologisch gemarkeerd is.

Japans heeft emoties ingebed in de kern van zijn structuur, in de vorm van morfologische elementen. Damien Fleurs (RMA Linguistics) paper bespreekt de literatuur over twee van zulke elementen, namelijk de zinsfinale partikels ne en nee. Door het prisma van de Japanse samenleving en met voorbeelden uit het ALC-model van Van Berkum (2018), beschrijft deze review welke rol deze partikels spelen in emotionele communicatie .

Marjolein Talsma (RMA Linguistics) rapporteert enthousiast over haar stage op haar thuisbasis, Universiteit Utrecht. Ze onderzocht de valentie van weather verbs.

Iets verder van huis was Anique Schüller’s (RMA Linguistics) uitwisseling naar de Chinese Universiteit van Hong Kong om cross-language activatie bij dove tweemodale tweetaligen te bestuderen.

Myrthe van der Veen (BA Linguistics) recenseert Paulien Cornelisses Taal voor de leuk. Dit boek is niet veel anders dan Cornelisses eerder gebundelende columns over taalkundige en vaak amusante situaties. De levendige en ironische toon van Cornelisse wordt geprezen, evenals haar scherpe observaties. Lees “LingUU 3.1 is uit!” verder

Call for Papers – April 2019

Heb je een taalwetenschappelijk paper, onderzoeksvoorstel of scriptie geschreven waar je trots op bent? Stuur het naar LingUU Journal, het officiële peer-reviewed studententijdschrift voor Taalwetenschap van de Universiteit Utrecht, waarin zowel bachelor- en masterstudenten als recent afgestudeerden hun eigen papers publiceren.

De deadline voor deze Call for Papers is 14 April 2019.

Waarom zou ik insturen?

Studenten schrijven voor cursussen vaak genoeg papers die het waard zijn om te delen met anderen, of ze werken aan een mooie scriptie die vervolgens alleen door een docent wordt gelezen. LingUU wil studenten de kans geven om hun academisch werk met anderen te delen door middel van publicatie in een kleinschalig wetenschappelijk journal. Je krijgt de kans om je werk te verbeteren naar aanleiding van peer feedback en om een echte publicatie achter je naam te mogen noteren.

Wat kan ik insturen?

LingUU publiceert papers uit alle taalwetenschappelijke disciplines, zowel in het Nederlands als in het Engels. Behalve volledige artikelen komen ook onderzoeksvoorstellen in aanmerking voor publicatie. Naast wetenschappelijke papers kun je ook verslagen van buitenlandstages en boekrecensies insturen.

In ons archief kun je voorbeelden vinden van eerdere publicaties.

Hoe moet ik insturen?

Je wilt je paper insturen: hartstikke leuk! Lees eerst even onze auteursrichtlijnen door zodat je weet of je werk voldoet aan onze eisen. Stuur ‘m vervolgens uiterlijk 14 april in via het online formulier. Binnen een paar dagen na de deadline hoor je hoe het publicatieproces vervolgens zal verlopen.

Als je paper (na revisie) geaccepteerd wordt, verschijnt het in de editie van november 2019, of in april 2020.

Nog vragen?

Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen via linguu.gw@uu.nl. Je kunt ook eerst even naar de veelgestelde vragen kijken.

We kijken ernaar uit om je paper te ontvangen!

Stuur je paper in

LingUU 2.2 is uit!

LingUU Journal 2.2 is uit! Het derde nummer van LingUU bevat wederom artikelen over uiteenlopende taalwetenschappelijke onderwerpen, van studenten van verschillende bachelor- en masteropleidingen. Download direct het hele nummer, bekijk de losse bijdragen of bestel een papieren editie (zolang de voorraad strekt).

Merel Hardeman, Héloïse Pierret & Anouk Scheffer (RMA Linguistics) vergelijken twee modellen voor gesproken woordherkenning: het Cohort-model en het TRACE-model. Hun resultaten, in overeenstemming met het TRACE-model, laten zien dat priming met een rijmend woord in snellere reactietijden op het doelwoord resulteert dan priming met woorden met dezelfde onset en nucleus als het doelwoord.

Lisa Verbeek (RMA Linguistics) onderzoekt hoe mensen hun eigen naam emotioneel verwerken. Verbeek stelt dat zelfnamen Emotioneel Competente Stimuli worden, zodanig dat affectieve geheugensporen onderdeel zijn geworden van woordbetekenis. Hierdoor zijn zelfnamen prikkelende (arousing) woorden die automatisch en onbewust worden verwerkt.

Marlijne Boumeester (MSc Neuroscience and Cognition) stelt een studie voor die tweetaligheid onderzoekt als een factor die leeftijdgerelateerde cognitieve achteruitgang zou kunnen vertragen. Ze verwacht dat de prestaties op de Simon-task en de trail-making task in dezelfde mate zullen afnemen in twee leeftijdsgroepen van bestaande uit een- en tweetaligen.

In een corpusstudie naar Vroegmodern Nederlands analyseert Levi Remijnse (RMA-linguïstiek) beknopte bijzinnen met een participium als hoofd. Sommige constituenten kunnen geen extrapositie of raising ondergaan, maar ze staan toch áchter het participium. Om dit te verklaren, stelt Remijnse voor dat het participium verplaatst naar een hogere projectie met een vertakking naar links in de structuur.

Bjorn Lichtenberg (BA Linguistics) bespreekt drie modellen die force dynamics beschrijven. Hij vergelijkt hun definitie van force, in welke mate empirisch onderzoek erop aansluit, en hun validiteit met betrekking tot compositionaliteit. Volgens Lichtenberg heeft het model van Wolff de meest expressieve kracht, terwijl het model van Copley en Harley de voorkeur geniet in het licht van compositionaliteit.

Camilla Giannini (RMA Linguistics) onderzoekt de status van Occitaans, een minderheidstaal in Italië, met de nadruk op de ontwikkeling van deze taal en op taalplanning en media om het voortbestaan van de taal te stimuleren. Giannini concludeert dat de wens van de sprekers om hun cultuur en tradities te promoten nog steeds sterk is.

In dit replicatieonderzoek vinden Tamara Muller, Lucia Koster & Ellen Hendriks (MA Communicatie en organisatie) meer bewijs voor de conceptual metaphor theory. Deelnemers vertrouwen op metaforen wanneer ze kranten beoordelen en verwachten hierdoor dat zwaardere kranten belangrijker nieuws bevatten. De auteurs vonden geen bewijs voor grounded cognition.

Dylan Bonga en Jonathan Kamp (RMA Linguistics) onderzoeken de interactie tussen fonologische en grafemische priming. Ze verwachten dat fonologische en grafemische priming gecombineerd een sterker effect hebben dan één vorm van priming op zich. Met behulp van een Lexical Decision Task konden ze deze voorspelling gedeeltelijk bevestigen.

Jaap Kruijt (MSc Artificial Intelligence) doet verslag van zijn tijd in Edinburgh. Een vak over taalevolutie ging in tegen ideeën die hij eerder had opgedaan. Met behulp van een methode die hij in Edinburgh leerde, schreef hij zijn scriptie over dit onderwerp.

Walther Glödstaf (RMA Linguistics) is van mening dat Steven Pinkers The Stuff of Thought overtuigend bewijs levert voor het nut van semantiek in onderzoek naar de menselijke geest. Volgens Glödstaf worden er af en toe oversimplificaties en stromannen gebruikt, maar hij waardeert Pinker’s geestige vertoon van kennis.

Myrthe Buckens (BA Linguistics) concludeert dat Taal om mee spelen van Sjoerd van der Niet het best kan worden beschouwd als een luchtige introductie tot de taalfilosofie, bedoeld voor het grote publiek.

Call for Papers – November 2018

Heb je een taalwetenschappelijk paper, onderzoeksvoorstel of scriptie geschreven waar je trots op bent? Stuur het naar LingUU Journal, het officiële peer-reviewed studententijdschrift voor Taalwetenschap van de Universiteit Utrecht, waarin zowel bachelor- en masterstudenten als recent afgestudeerden hun eigen papers publiceren.

De deadline voor deze Call for Papers is 11 November 2018.

Waarom zou ik insturen?

Studenten schrijven voor cursussen vaak genoeg papers die het waard zijn om te delen met anderen, of ze werken aan een mooie scriptie die vervolgens alleen door een docent wordt gelezen. LingUU wil studenten de kans geven om hun academisch werk met anderen te delen door middel van publicatie in een kleinschalig wetenschappelijk journal. Je krijgt de kans om je werk te verbeteren naar aanleiding van peer feedback en om een echte publicatie achter je naam te mogen noteren.

Wat kan ik insturen?

LingUU publiceert papers uit alle taalwetenschappelijke disciplines, zowel in het Nederlands als in het Engels. Behalve volledige artikelen komen ook onderzoeksvoorstellen in aanmerking voor publicatie. Naast wetenschappelijke papers kun je ook verslagen van buitenlandstages en boekrecensies insturen.

In onze eerste editie kun je voorbeelden vinden van eerdere publicaties.

Hoe moet ik insturen?

Je wilt je paper insturen: hartstikke leuk! Lees eerst even onze auteursrichtlijnen door zodat je weet of je werk voldoet aan onze eisen. Stuur ‘m vervolgens uiterlijk 11 november in via het online formulier. Binnen een paar dagen na de deadline hoor je hoe het publicatieproces vervolgens zal verlopen.

Als je paper (na revisie) geaccepteerd wordt, verschijnt het in de editie van april 2019, of in november 2019.

Nog vragen?

Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen via linguu.gw@uu.nl. Je kunt ook eerst even naar de veelgestelde vragen kijken.

We kijken ernaar uit om je paper te ontvangen!

Stuur je paper in