LingUU 6.2 is uit!

Het laat even op zich wachten, maar het is zo ver: LingUU 6.2 is officieel uit! In deze editie komen verschillende onderwerpen aan bod zoals syntaxis en discourse. Zoals altijd is de huidige editie geschreven, gereviewed en geëdit door studenten. Download de hele uitgave hier bekijk de artikelen per stuk hier of bestel een papieren versie hier

In het artikel van Tess Wensink worden onbepaalde voornaamwoorden in het Nederlands en Frans met elkaar vergeleken. Het verschil tussen deze talen wordt veroorzaakt door een null noun die in beide talen het bijvoeglijke naamwoord opvolgt. Er wordt suggereert dat men het Nederlandse null noun kan herkennen aan de inflectie -s, die de null noun ook licenseert. In het Frans is de null noun de een toevoeging op het onbepaalde voornaamwoord en het bijvoeglijke naamwoord.

Ronja van Zijverden stelt een experimenteel onderzoek voor die eye-tracking gebruikt om te onderzoeken hoe tweedetaalleerders van het Nederlands subjectieve en objectieve achterwaartse causaliteit, gemarkeerd door want en omdat, verwerken. Ze stelt de hypothese dat Engels sprekende leerders van het Nederlands L1 transfer zullen vertonen wanneer achterwaartse causaliteitsverbanden worden verwerkt. Dit zal een vertraging veroorzaken voor de verwerking van hoofdwerkwoorden. 

In diens artikel stelt Keerthi Sridharan twee experimenten voor die het verband tussen de verwerking van narratieven en inlevingsvermogen, in het rollenspel Dungeons and Dragons, onderzoeken. Er wordt voorgesteld grammaticale perspectieven te manipuleren. Om zodoende te achterhalen hoe dit spelers hun vermogen zich te identificeren met een personage beïnvloedt. Keerthi past als een van de eersten theorie toe op een niet-traditionele vorm van media.

Joeri Vinke schrijft over de Nederlandse voorzetselvoorwerp constructie op één na, de OEN-constructie. Hij beargumenteert dat deze constructie moet worden gezien als een lexicalisatie van CPLACE en dat de constructie een voorbeeld is hoe functional heads binnen een verlengde voorzetsel projectie gelexicaliseerd kunnen worden onder bepaalde omstandigheden. 

Tenslotte kan je de Daily Linguist lezen voor aanraders op het gebied van podcasts, tiktoks, studenten conferenties en nog veel meer. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *