LingUU 6.1 is uit!

De nieuwe uitgave van LingUU Journal is verschenen. Het is de 10e uitgave ooit gepubliceerd door het tijdschrift, dat dit jaar ook haar 5e verjaardag viert. LingUU 6.1 bevat onderzoeksartikelen over een breed scala aan taalkundige onderwerpen, allemaal geschreven, gereviewed en geëdit door studenten. Download de hele uitgave hier, bekijk de artikelen per stuk hier of bestel een papieren versie hier.

In diens artikel onderzoekt Liv Rendl de recente schrijfvormen voor genderinclusie en genderneutraliteit in de Franse taal. De auteur presenteert een pleidooi voor inclusief en neutraal schrijven als een instrument van belichaming, gebaseerd op het werk van Alpheratz en Greco. Liv illustreert de huidige staat van de Franse taal op gebied van het gebrek aan inclusiviteit en neutraliteit en laat zien hoe deze verder kan worden ontwikkeld met genderinclusieve en genderneutrale geschriften. Het is een zeer actuele en interessante case study omdat de académie française consequent weigert deze geschriften in de Franse taal te accepteren.

Het artikel van Carla Rijlaarsdam is een verkennende studie die de meningsverschillen tussen annotatoren van het Stanford Natural Language Inference Corpus (SNLI) nader onder de loep neemt, om het proces van human inference te onderzoeken. Door de meningsverschillen te analyseren en vervolgens te categoriseren, wordt het mogelijk om verklaringen te vinden waarom ze voorkomen. Deze inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om alle soorten Natural Language Processing (NLP) modellen te trainen. Analyse en annotatie van de meningsverschillen resulteert in waarneembare patronen. Dit helpt ook bij het opstellen van annotatierichtlijnen, die vervolgens worden getest met vrijwillige superannotators. Er wordt ook een tweede, meer verfijnde versie van de richtlijnen voorgesteld.

Mila Irmawati, Levi Remijnse en Ayse Gunal gebruiken een Self Paced Reading Task (SPR) om het effect van de woordklasse van cognaten op de cognitieve lading van codewisseling te onderzoeken. Nederlanders die later Engels leren als tweede taal kregen zinnen te lezen met een switch van Nederlands naar Engels na een cognaat, maar binnen dezelfde zin. Hun resultaten laten geen faciliterend effect zien van zelfstandige naamwoorden of werkwoorden als cognaat op de cognitieve lading.

Joeri Vinke geeft een eenvoudigere analyse die rekening houdt met fonologische processen in Nederlandse fricatieven: eindklankverscherping en geen regressieve stemassimilatie. De auteur stelt dat een klassieke, op regels gebaseerde analyse die steunt op een onderliggend stemonderscheid niet voldoende is om de Nederlandse data te beschrijven. Door te vertrouwen op het verschil in lengte, wordt het gedrag van Nederlandse fricatieven geschetst in een minimalistischer beeld.

Eleni Zimianiti stelt voor dat semantisch geheugen een bemiddelende rol kan spelen in Accelerative Integrated Method (AIM), een pedagogische benadering die de nadruk legt op taalverwerving via belichaamde ervaring. Ze bespreekt ook de implicaties van AIM.

In het derde deel van onze reeks Onderzoeksstages in Tijden van Globale Pandemie doen drie studenten verslag van hun onderzoeksstages. Eleni Zimianiti liep stage bij het MPI voor Psycholinguïstiek in Nijmegen, waar ze een experiment ontwierp over statistisch leren. Marijke van den Berg deed mee aan een interdisciplinair onderzoeksproject over taalverwerving bij UiL-OTS, waarbij ze de prosodische entrainment tussen moeders en 13-jarige kinderen bestudeerde. Victoria Reshetnikova ontwikkelde een statistisch woordsegmentatiemodel in Python, een stage op het gebied van zowel taalverwerving en computationele modellering.

The Daily Linguist bevat een verzameling aanbevelingen en links die interessant zijn voor taalkundestudenten, zoals boekaanbevelingen, leermogelijkheden en in deze editie taalspelletjes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *