LingUU 4.1 is uit!

LingUU Journal 4.1 is uit! Het zesde nummer van LingUU bevat wederom artikelen over uiteenlopende taalwetenschappelijke onderwerpen, van studenten van verschillende masteropleidingen. Download direct het hele nummer, bekijk de losse bijdragen of bestel een papieren editie (zolang de voorraad strekt).

Marian Marchal (RMA Linguistics) bespreekt de verwerving van zinnen met een modaal werkwoord die ook negatie bevatten. Ze beargumenteert dat een stadium waarin kinderen slechts één interpretatie hebben (Unique Scope Assignment) niet nodig is om te verklaren hoe Italiaans-lerende kinderen deze zinnen interpreteren. Er wordt een experiment voorgesteld om te onderzoeken of kinderen deze zinnen op dezelfde manier als volwassenen interpreteren als er rekening wordt gehouden met hun beperkte verwerkingscapaciteit.

Bjorn Lichtenberg(RMA Linguistics) bespreekt hoe taal zich heeft ontwikkeld door een overzicht te geven van hoe een culture benadering dit proces verklaart. Na te hebben uiteengezet hoe taal in deze benadering wordt gezien, gaat de auteur in op onderzoek dat deze theorie bevestigt. Vervolgens wordt de validiteit van claims die pleiten voor een biologisch proces onderzocht. Het paper laat zien dat de culturele benadering veel aspecten van taalevolutie kan verklaren.

Lex Tavenier(RMA Linguistics) analyseert een constructie die typisch is voor creooltalen, namelijk de serial verb construction. Deze constructies bestaan uit op zijn minst twee opeenvolgende werkwoorden terwijl slechts een grammaticaal subject aanwezig is. De werkwoorden treden in complexe syntactische en semantische relaties. De auteur overweegt een aantal mogelijke syntactische analyses van de constructie en concludeert dat hoewel de bevindingen verenigbaar zijn met zowel de analyse van de constructie als seriële IP’s als de analyse ervan als seriële VP’s, statistisch corpusonderzoek lijkt uit te wijzen dat de seriële VP-analyse te verkiezen is.

Vanessa Kühn (RMA Linguistics) In het artikel van Kühn wordt verder onderzocht op welke manier klinische symptomen van schizofrenie naar voren komen in taalgebruik. Met name centraal staat de link tussen de klinische symptomen van schizofrenie en het gebruik van emotie woorden van patiënten met schizofrenie. Kühn presenteert twee voorbeelden van atypisch gebruik van emotie woorden door patiënten, en relateert deze inzichten aan het ‘emotion processing model’ van Vingerhoets et al. (2000). Met behulp van dit model weet Kühn de invloed van schizofrenie op emotie verwerking verder te illustreren.

Beactrice Bancheri (RMA Linguistics)  gaat in op het belang van emotie bij het leren van een eerste taal. Aan de hand van een model over hoe mensen samenwerken, laat Bancheri zien dat emotie en taal nauw met elkaar verbonden zijn. Vervolgens bespreekt ze verschillende aspecten van taalverwerving, zoals kindgerichte spraak en het leren van woorden, waarbij emotie een grote rol speelt.

Elina van Greuningen (RMA Linguistics) heeft stage gelopen aan de Humboldt Universität in Berlijn. Hier onderzocht ze het effect van overeenkomsten tussen het Duits en het Nederlands bij de acquisitie van geslacht in het Nederlands. Daarnaast was haar verblijf een mooie culturele ervaring met het 30 jarig jubileum van het vallen van de Berlijnse Muur.

Anouschka van Dijk (Msc Neuroscience and Cognition) bespreekt The Silent Child van regisseurs Chris Overton en Rachel Shenton. Deze film volgt een familie met een vier jaar oud, doof geboren kind genaamd Libby. Wanneer er hulp van een maatschappelijk werkster komt die Libby gebarentaal leert, gaat er door deze nieuwe mogelijkheid van communiceren een wereld voor haar open. Anouschka raadt de film aan aan wie geïnteresseerd is in de obstakels waar je als dove tegenaan loopt en aan wie een nieuwe kijk wil op het belang van taal en communicatie.

Tenslotte de rubriek The Daily Linguist over taal gerelateerde films, documentaires, blogs, applicaties en evenementen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *