LingUU 3.2 is uit!

LingUU Journal 3.2 is uit! Het vijfde nummer van LingUU bevat wederom artikelen over uiteenlopende taalwetenschappelijke onderwerpen, van studenten van verschillende masteropleidingen. Download direct het hele nummer, bekijk de losse bijdragen of bestel een papieren editie (zolang de voorraad strekt).

Walther Glödstaf (RMA Linguistics) bespreekt lange afstand naamval toewijzing op het Finse lijdend voorwerp. Het is aangevoerd dat dit de Phase Impenetrability Condition schendt omdat operaties niet in meerdere fasen kunnen plaatsvinden (Brattico, 2014). Walther stelt een analyse voor om aan te tonen dat dit eigenlijk niet het geval is met gegevens uit Finse betrekkelijke bijzinnen.

Sanne Ditewig (RMA Linguistics) stelt een onderzoek voor naar kinderen met ALI (Autism Language Impairment) en in hoeverre zij kennis hebben van de beperkingen die van toepassing zijn op het binden van reflexieven. Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met ALI hier geen volledige kennis van hebben, maar dit was alleen getest voor de ‘c-command’ beperking van Principe A. Sanne stelt voor om ook naar de ‘locality’ beperking van pricipe A te kijken, om zo de natuur van deze taalstoornis te onderzoeken.

Judith Brinksma en Nelleke Jansen (RMA Linguistics) doen verslag van hun onderzoek naar fonetische convergentie bij Utrechtse studenten die oorspronkelijk uit Limburg komen. Hiervoor vergeleken ze hun uitspraak van twee fonemen, /ɣ/ en /v/, met dat van studenten die in de buurt van Utrecht zijn opgegroeid in twee verschillende taken: bij het hardop lezen van woordenlijst en tijdens een socio-linguïstisch interview. Ook bespreken ze mogelijke oorzaken van de gevonden verschillen in convergentie.

Milou Leeijen (MA Meertaligheid en Taalverwerving)  doet onderzoek naar niet-gestandaardiseerde dialecten in Noord Brabant. De focus ligt vooral op morfo-syntactische overeenkomsten en verschillen tussen het Kleverlands en het Noord-Meierijs. Onderwerpen die aan bod komen zijn: verdubbeling van het subject, dubbele negatie, bijvoeglijke naamwoorden, verbuiging van voornaamwoorden en verbuigingen van lidwoorden. Dit zou uiteindelijk moeten resulteren in het vinden van een duidelijke grens tussen beide dialecten of dat beide dialecten elkaar beïnvloed zouden hebben.

Dylan Bonga (RMA Linguistics) geeft een analyse van twee programma’s waarmee fouten kunnen worden geclassificeerd die gemaakt worden in het gebruik van voorzetsels door leerders van een tweede taal. Hij concludeert dat hoewel beide programma’s al een hoog niveau van precisie hebben bereikt, zij nog verbeterd kunnen worden als het aankomt op recall. Bonga stelt voor dat dit probleem kan worden opgelost door het effect van transfer vanuit de moedertaal te incorporeren in programma’s voor foutenclassificatie.

In het gastpaper van Nizar Hirzalla (MSc Kunstmatige Intelligentie, Vrije Universiteit van Amsterdam) staan taalwetenschappelijke kenmerken van sociale mediateksten centraal van populistische partijen. Door middel van een computationele analyse, gebruikmakend van verschillende soorten Natural Language Processing (NLP), worden retorische en linguïstische patronen gedetecteerd. De analyse van deze studie is gebaseerd op een vergelijking tussen twee Nederlandse populistische partijen, de PVV en Identitair Verzet en de opkomende beweging ‘The Yellow Vest Movement’.  

Janna van Egmond (MA Taal- en Spraakpathologie) heeft stage gelopen aan het UMC in Utrecht waar zij heeft meegewerkt aan data veramelen voor een onderzoek naar spraak in verscheidene psychiatrische aandoeningen. Tijdens deze stage heeft ze ook gewerkt aan haar bachelorscriptie over taal van patiënten schizofrenie.

Roos Kerrebijn (BA Nederlandse Taal en Cultuur & BA Taalwetenschap) bespreekt The Infinite Gift van Charles Yang dat gaat over knappe taalvermogens van het kind. Roos nodigt allen uit om het boek te lezen vanwege de schrijfstijl en vanwege Yangs kennis van zijn vakgebied en omringende vakgebieden.

Tenslotte hebben we een verrassing: dit nummer bevat onze gloednieuwe rubriek The Daily Linguist!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *