LingUU 2.1 is uit!

LingUU Journal 2.1 is uit! Het tweede nummer van LingUU bevat wederom artikelen over uiteenlopende taalwetenschappelijke onderwerpen, van studenten van verschillende bachelor- en masteropleidingen. Download direct het hele nummer, bekijk de losse bijdragen of bestel een papieren editie (zolang de voorraad strekt).

Mattanja Blaauwendraad-Kalle (RMA Linguistics) opent met een artikel waarin zij Feature-Based Verification voorstelt om tot de juiste wederkerige interpretatie van werkwoorden zoals ‘daten’ en ‘knuffelen’ te komen, waarbij syntactische structuur een grote rol speelt bij betekenisvorming.

Met een experiment met Frans-Nederlands tweetaligen laat Lex Tavenier (BA Franse taal en cultuur, BA Taalwetenschap) data zien die niet verklaard kunnen worden door de aspect hypothesis, die stelt dat lexicaal aspect van werkwoorden L2-leerders helpt om deze juist te leren vervoegen.

Sjoerd Bosma (BA Nederlandse taal en cultuur) bestudeert het voegwoord ‘al’ in het West-Fries en Westlands. Hij stelt een CondP en ConcP binnen het CP-domein voor om de semantische verschillen tussen het conditionele en concessieve gebruik van ‘al’ te verklaren.

Sjoerd Lindenburg (MA Leraar voorbereidend hoger onderwijs: Engels), Hanne Boon en Jennifer Elbert (beiden MA Meertaligheid en Taalverwerving) doen een voorstel voor een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende combinaties impliciete en expliciete instructie in het tweedetaalonderwijs, waarbij Spaanse volwassenen de vervoeging van de Engelse Present Simple moeten leren.

Tot slot bestudeert Hannah Aalbers (paper BA Nederlandse taal en cultuur, nu RMA Linguistics) de (non-)configurationele eigenschappen van het Nederlands in vergelijking met het configurationele Bilinarra. Zij stelt dat ook het Nederlands soms een flexibele woordvolgorde heeft en pronominale clitics gebruikt kunnen worden om constituenten te vervangen.

In de rubriek from abroad doen deze keer Marlijne Boumeester en Sophie Slaats (beiden RMA Linguistics) verslag van hun avonturen. Marlijne heeft zich in Oslo voorbereid op haar thesis over talige en cognitieve vaardigheden van meertalige volwassenen. Sophie zocht de neurolinguïstiek op in Reading (Verenigd Koninkrijk) en deed daar ervaring op met EEG-experimenten in een project over derdetaalverwerving en language transfer.

Damien Fleur (RMA Linguistics) sluit het nummer af met een recensie van Robert C. Berwick en Noam Chomsky’s Why only us, waarin zij beargumenteren waarom en hoe de mens uniek is door zijn taalvermogen. Damien is teleurgesteld door het gebrek aan bewijs en bekende tegenargumenten voor hun claims, maar raadt desalniettemin iedere taalwetenschapper aan het boek te lezen.

Nieuwe redacteurs gezocht

De UU kent sinds kort een eigen wetenschappelijk studentenjournal voor de taalwetenschap: LingUU. Dit is een tijdschrift waarin studenten papers en scripties kunnen publiceren waar ze trots op zijn, of waarin ze een punt maken dat door meer mensen gelezen moet worden dan alleen de eigen docent. Een redactie van bachelor- en masterstudenten zorgt ervoor dat LingUU twee keer per jaar kan uitkomen. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe redacteuren en een secretaris om ons team te versterken!

Wat zijn de taken van een redacteur?

Elk lid van de LingUU-redactie houdt zich bezig met het zoeken en benaderen van mogelijke auteurs, het verzamelen van manuscripten, het vinden en begeleiden van peer reviewers en, samen met de rest van de redactie, het oordelen over het lot van de ingestuurde kopij. De redactie komt eens in de paar weken bijeen om de lopende zaken te bespreken. Verder heeft elke redacteur een paar extra organisatorische taken. Afhankelijk van het moment van het jaar vergt de functie van redactielid een tijdsinvestering van enkele minuten tot een paar uur per week.

Wat zijn de taken van een secretaris?

De secretaris verzorgt alle organisatie achter de schermen. Dat wil zeggen dat de secretaris de post en e-mail bijhoudt en notuleert tijdens de vergaderingen. Daarnaast houdt de secretaris zich bezig met het op de hoogte stellen van docenten, abonnees en andere geïnteresseerden. Een secretaris heeft geen papers onder zijn/haar hoede. Wel beslist de secretaris, net als alle redactieleden, mee over bijvoorbeeld de acceptatie van papers.

Wat biedt LingUU jou?

Een positie als redactielid bij LingUU geeft je de mogelijkheid een kijkje te nemen in de organisatie van (taal)wetenschappelijke publicaties, kennis op te doen over goed (academisch) schrijven en je organisatorische vaardigheden te ontwikkelen.

Geïnteresseerd?

Vind je taalwetenschap, wetenschap in het algemeen en kennisverspreiding interessant en lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij de organisatie van een tijdschrift? Stuur dan uiterlijk 1 mei een mail naar linguu.gw@uu.nl. Zorg dat je de volgende zaken vermeldt:

  • Naam en achternaam;
  • Huidige studie;
  • Interessegebied(en) binnen de taalwetenschap (bijv. syntax);
  • Functie(s) van interesse;
  • Korte motivatie;
  • Een indicatie van hoe lang je bij LingUU betrokken zou willen/kunnen blijven (minimaal één jaar);
  • Aangezien de organisatie van het tijdschrift in het Engels is, vragen we je om je e-mail in het Engels op te stellen.

We zien je sollicitatie graag tegemoet.

Hartelijke groet,

Sophie Slaats en Fieneke Jochemsen
Hoofdredacteuren LingUU: (undergraduate) journal of Linguistics

Call for Papers – April 2018

Heb je een taalwetenschappelijk paper, onderzoeksvoorstel of scriptie geschreven waar je trots op bent? Stuur het naar LingUU Journal, het officiële peer-reviewed studententijdschrift voor Taalwetenschap van de Universiteit Utrecht, waarin zowel bachelor- en masterstudenten als recent afgestudeerden hun eigen papers publiceren.

De deadline voor deze Call for Papers is 14 april 2018.

Waarom zou ik insturen?

Studenten schrijven voor cursussen vaak genoeg papers die het waard zijn om te delen met anderen, of ze werken aan een mooie scriptie die vervolgens alleen door een docent wordt gelezen. LingUU wil studenten de kans geven om hun academisch werk met anderen te delen door middel van publicatie in een kleinschalig wetenschappelijk journal. Je krijgt de kans om je werk te verbeteren naar aanleiding van peer feedback en om een echte publicatie achter je naam te mogen noteren.

Wat kan ik insturen?

LingUU publiceert papers uit alle taalwetenschappelijke disciplines, zowel in het Nederlands als in het Engels. Behalve volledige artikelen komen ook onderzoeksvoorstellen in aanmerking voor publicatie. Naast wetenschappelijke papers kun je ook verslagen van buitenlandstages en boekrecensies insturen.

In onze eerste editie kun je voorbeelden vinden van eerdere publicaties.

Hoe moet ik insturen?

Je wilt je paper insturen: hartstikke leuk! Lees eerst even onze auteursrichtlijnen door zodat je weet of je werk voldoet aan onze eisen. Stuur ‘m vervolgens uiterlijk 14 april in via het online formulier. Binnen een paar dagen na de deadline hoor je hoe het publicatieproces vervolgens zal verlopen.

Als je paper (na revisie) geaccepteerd wordt, verschijnt het in de editie van november 2018, of in april 2019.

Nog vragen?

Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen via linguu.gw@uu.nl. Je kunt ook eerst even naar de veelgestelde vragen kijken.

We kijken ernaar uit om je paper te ontvangen!

Stuur je paper in