LingUU 2.1 is uit!

LingUU Journal 2.1 is uit! Het tweede nummer van LingUU bevat wederom artikelen over uiteenlopende taalwetenschappelijke onderwerpen, van studenten van verschillende bachelor- en masteropleidingen. Download direct het hele nummer, bekijk de losse bijdragen of bestel een papieren editie (zolang de voorraad strekt).

Mattanja Blaauwendraad-Kalle (RMA Linguistics) opent met een artikel waarin zij Feature-Based Verification voorstelt om tot de juiste wederkerige interpretatie van werkwoorden zoals ‘daten’ en ‘knuffelen’ te komen, waarbij syntactische structuur een grote rol speelt bij betekenisvorming.

Met een experiment met Frans-Nederlands tweetaligen laat Lex Tavenier (BA Franse taal en cultuur, BA Taalwetenschap) data zien die niet verklaard kunnen worden door de aspect hypothesis, die stelt dat lexicaal aspect van werkwoorden L2-leerders helpt om deze juist te leren vervoegen.

Sjoerd Bosma (BA Nederlandse taal en cultuur) bestudeert het voegwoord ‘al’ in het West-Fries en Westlands. Hij stelt een CondP en ConcP binnen het CP-domein voor om de semantische verschillen tussen het conditionele en concessieve gebruik van ‘al’ te verklaren.

Sjoerd Lindenburg (MA Leraar voorbereidend hoger onderwijs: Engels), Hanne Boon en Jennifer Elbert (beiden MA Meertaligheid en Taalverwerving) doen een voorstel voor een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende combinaties impliciete en expliciete instructie in het tweedetaalonderwijs, waarbij Spaanse volwassenen de vervoeging van de Engelse Present Simple moeten leren.

Tot slot bestudeert Hannah Aalbers (paper BA Nederlandse taal en cultuur, nu RMA Linguistics) de (non-)configurationele eigenschappen van het Nederlands in vergelijking met het configurationele Bilinarra. Zij stelt dat ook het Nederlands soms een flexibele woordvolgorde heeft en pronominale clitics gebruikt kunnen worden om constituenten te vervangen.

In de rubriek from abroad doen deze keer Marlijne Boumeester en Sophie Slaats (beiden RMA Linguistics) verslag van hun avonturen. Marlijne heeft zich in Oslo voorbereid op haar thesis over talige en cognitieve vaardigheden van meertalige volwassenen. Sophie zocht de neurolinguïstiek op in Reading (Verenigd Koninkrijk) en deed daar ervaring op met EEG-experimenten in een project over derdetaalverwerving en language transfer.

Damien Fleur (RMA Linguistics) sluit het nummer af met een recensie van Robert C. Berwick en Noam Chomsky’s Why only us, waarin zij beargumenteren waarom en hoe de mens uniek is door zijn taalvermogen. Damien is teleurgesteld door het gebrek aan bewijs en bekende tegenargumenten voor hun claims, maar raadt desalniettemin iedere taalwetenschapper aan het boek te lezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *